Odvoz suti, zeminy a odpadů

Odvoz stavební suti a odvoz komunálního odpadu v Kladně a okolí

Nabídka kontejnerů

Kontejner 3m3

3m3 – Rozměry d.š.v. 3,8 x 2 x 0,4m
Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad.

Kontejner 5m3

5m3 – Rozměry d.š.v. 4,5 x 2,2 x 0,5m
Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad.

Chodníkový kontejner 5m3

5m3 – Rozměry d.š.v. 4,2 x 1,2 x 0,9m
Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad.

Kontejner 9m3

9m3 – Rozměry d.š.v. 4,1 x 2 x 1,1m
Kontejner má zadní dvoukřídlá vrata je určen na komunální odpad, bioodpad a dřevo a není určen na suť nebo zeminu

Kontejner 13m3

13m3 – Rozměry d.š.v. 4,5 x 2,2 x 1,3m
Kontejner má zadní dvoukřídlá vrata je určen na komunální odpad, bioodpad a dřevo a není určen na suť nebo
zeminu

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 3m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.

Zemina výkopová (bez suti) 2190,- Kč
(2650,- Kč vč. DPH)
Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton, cihly, atd..) 2490,- Kč
(3013,- Kč vč. DPH)
Směs zeminy se sutí (kamení, suti cihel) 2690,- Kč
(3255,- Kč vč. DPH)
Směsný komunální odpad bez suti – max. 0,5 tuna 3490,- Kč
(4223,- Kč vč. DPH)
Směsný komunálním odpadem se sutí – max. 1 tuna (např. bytové jádro) 5190,- Kč
(6280,- Kč vč. DPH)
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 1990,- Kč
(2408,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 2190,- Kč
(2650,- Kč vč. DPH)
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2190,- Kč
(2650,- Kč vč. DPH)
Sádrokarton(čistý, bez příměsí) – max. 1 tuna 4990,- Kč
(6038,- Kč vč. DPH)

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 5m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.

Zemina výkopová (bez suti) 3190,- Kč
(3860,- Kč vč. DPH)
Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton, cihly, atd..) 3590,- Kč
(4344,- Kč vč. DPH)
Směs zeminy se sutí (kamení, suti cihel) 3990,- Kč
(4828,- Kč vč. DPH)
Směsný komunální odpad bez suti – max. 1 tuna 4490,- Kč
(5433,- Kč vč. DPH)
Směsný komunálním odpadem se sutí – max. 1 tuna (např. bytové jádro) 6590,- Kč
(7974,- Kč vč. DPH)
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 2990,- Kč
(3618,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 3190,- Kč
(3860,- Kč vč. DPH)
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 3190,- Kč
(3860,- Kč vč. DPH)
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 3190,- Kč
(3860,- Kč vč. DPH)
Sádrokarton(čistý, bez příměsí) – max. 1 tuna 7990,- Kč
(9668,- Kč vč. DPH)

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 9m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.

Směsný komunální odpad bez suti – max. 1,5 tuny 5990,- Kč
(7248,- Kč vč. DPH)
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 3790,- Kč
(4586,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 4190,- Kč
(5070,- Kč vč. DPH)

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 13m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.

Směsný komunální odpad bez suti – max. 2 tuny 7490,- Kč
(9063,- Kč vč. DPH)
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 4490,- Kč
(5433,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 4990,- Kč
(6038,- Kč vč. DPH)

Ceník dovoz materiálu

Přivezeme veškerý sypký a stavební materiál dle přání zákazníka. Uvedené ceny výše platí pro Kladno a blízké okolí.

Doprava materiálu po Kladně – paušální ceny na kontejnery 3m3 800,- Kč
(968,- Kč vč. DPH)
Doprava materiálu po Kladně – paušální ceny na kontejnery 5m3 1000,- Kč
(1210,- Kč vč. DPH)
Doprava mimo Kladno paušál + 33,- Kč/km
Čekání na nakládku 200,- Kč / 15 minut

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

Ceník je platný od 1.1.2024

V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.

 • Ceny platí pro Kladno a okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 3 dny.
 • Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
 • Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 33,- Kč/km
 • Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 1000,- Kč/m3.
 • Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 2900,- Kč bez DPH
 • Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
 • Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína a kamení.
 • V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.

V rámci služby odvoz stavební suti a komunálního odpadu Vám společnost poskytuje

 • přistavení kontejneru o objemu 3 – 13 m3 na žádané místo v Kladně a jeho okolí a to i v den objednání služby
 • zajištění nakládky kontejneru ručně nebo strojově pomocí bagru a nakladače
 • přistavení kontejneru na dobu až tří dnů, kterou však lze po domluvě prodloužit

© Copyright 2023 BV kontejnery | Ochrana osobních údajů | Made by V CREATE